Oferta

Zakres usług prawnych

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców. Atutem kancelarii są pracownicy – doświadczeni specjaliści w dziedzinach, które mają dla firmy kluczowe znaczenie. W ramach świadczonych usług zapewniamy zarówno stałą, jak i doraźną obsługę prawną bieżącej działalności.

Oferujemy m.in.:

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych w zakresie obrotu majątkowego między podmiotami prawa cywilnego oraz analizę i korektę już istniejących,
 • interpretację zapisów umów cywilnoprawnych i innych podlegających przepisom ustaw,
 • analizę prawidłowości umów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, w tym z przepisami chroniącymi konsumentów i z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pozwalającą na unikniecie konsekwencji związanych z nałożeniem sankcji przez UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
 • opinie i porady prawne.

Prowadzimy w imieniu naszych Klientów postępowania windykacyjne i reprezentujemy ich przed sądem. Gotowi jesteśmy również prowadzić szkolenia dla Państwa pracowników, zarówno w zakresie podstawowych zagadnień prawnych, pomocnych w bieżącej działalności firmy, jak i szkolenia bardziej specjalistyczne.

Oferujemy również pomoc prawną dla osób fizycznych, np. w sprawach karnych, cywilnych, w uzyskaniu odszkodowania, przy rozwodach i innych sprawach rodzinnych oraz postępowaniach spadkowych. Pomagamy w sporządzaniu umów oraz doradzamy w sprawach dotyczących nieruchomości.

Główne dziedziny świadczonych usług prawnych:

 1. Obsługa prawna i procesowa w zakresie:
 • prawo cywilne i gospodarcze,
 • prawo spółek handlowych,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo autorskie i własności przemysłowej,
 • prawo upadłościowe,
 • prawo konkurencji,
 • prawo administracyjne.
 1. Windykacja należności/ dochodzenie roszczeń/ odszkodowania.
 2. Prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwody/alimenty/kontakty z dziećmi).
 3. Prawo spadkowe.